Nhớ mẹ hiền

Vu Lan đồng vọng bên thềm

Lòng con chạnh nhớ mẹ hiền thân thương

Áo cài hoa trắng buồn vương

Nhớ về từ mẫu giọt thương vơi đầy

Nếu như còn mẹ chốn này

Hoa hồng đỏ thắm trên tay con cài !

Hiếu kinh con tụng chiều mai

Nguyện nhờ Đức Phật xin Ngài xót thương

Tiếp mẹ về chốn Tây phương

Không còn khổ não vấn vương Ta Bà

Thiện nhơn câu hội một nhà

Sen vàng chín phẩm quy tòa pháp vương

Vu Lan hiếu hạnh mở đường

Cầu cho cha mẹ Tây Phương sanh về.

Thích Nữ Như Minh

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá