Bậc Tung bay: Thói quen đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy

Mỗi khi ra đường, được cha mẹ hay người thân chở trên xe gắn máy, em nhớ đội mũ bảo hiểm và nhắc nhở mọi người đội mũ bảo hiểm. Các em luôn nhớ để tập cho mình có một thói quen hễ ngồi lên xe gắn máy là phải có mũ bảo hiểm.

Xem thêm