Bậc Tung bay: Giúp đỡ Ông Bà, Cha Mẹ

Cha mẹ là người sinh ra chúng ta , phải hi sinh suốt đời để nuôi nấng ,dạy dỗ cho chúng ta nên người. Cha mẹ là người thương yêu con cái nhất trên đời, dù người con ấy có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Trong kinh "Báo Ân Cha Mẹ" Đức Phật dạy: "Mẹ già hơn trăm tuổi, vẫn thương con tám mươi". Vì vậy mà phận làm con phải biết hiếu thảo với cha mẹ.

Xem thêm