Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp II - Huyền Trang

Ý NGHĨA VÀ TINH THẦN TRẠI HUYỀN TRANG

Mới ngày nào đó, cổng trại Lộc Uyển mở ra chân trời lý tưởng xán lán thênh thang trước bước chân ban đầu ngập ngừng mới vào nghề của người Huynh trưởng rồi hình ảnh lung linh và sự nghiệp hộ pháp vĩ đại của hoàng đế Phật tử A Dục đã thúc đẩy người Huynh trưởng tiếp bước trên con đường lý tưởng.

Xem thêm