Bậc Chân cứng: Làm việc thiện

I/ MỤC ĐÍCH
– Các em hiểu được làm việc thiện là làm những công việc gì và tại sao phải làm như vậy.

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Làm việc thiện là gì?
Thiện nghĩa là tốt lành. Trái nghĩa với thiện là ác, hung dữ. Như vậy làm việc thiện là làm điều tốt đẹp không làm việc xấu ác.
Các em làm việc thiện tức là các em thực hiện điều luật thứ ba của Oanh vũ “Em thương người và vật”.
Phải luôn nhớ: “không phải thấy việc thiện nhỏ mà không làm, thấy việc ác nhỏ mà làm”.
2. Đời sống phải nhờ công ơn gia đình và xã hội:
Được cắp sách đến trường, các em phải nhờ công ơn nuôi dưỡng khó nhọc của cha mẹ và tình thương gia đình. Khi đến trường học tập các em phải nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô. Trong cuộc sống hàng ngày, các em phải nhờ công ơn xã hội rất nhiều như thực phẩm chúng ta ăn, áo quần chúng ta mặc, phương tiện chúng ta đi lại… Ngoài ra chúng ta phải còn nhờ ơn thiên nhiên đã cung cấp rau trái ngon ngọt bổ dưỡng…
3. Làm việc thiện bằng cách nào?
– Các em hiểu đời sống của mình mang ơn rất nhiều công lao xã hội nên các em không làm bất cứ điều gì ác, gây hại cho người và vật, huân tập cho mình một đức tính tốt để tiến dần đến thực hiện làm các việc thiện.
– Trong gia đình các em phải là người con kính mến cha mẹ, hòa thuận với anh chị em như điều luật thứ hai của Oanh vũ. Để thực hiện điều luật này, các em biết nghe lời cha mẹ, không làm điều xấu mà nên làm việc tốt để cha mẹ vui lòng. Biết nghe lời và giúp đỡ anh chị, chăm sóc em nhỏ, quan tâm vật nuôi trong nhà.
– Ngoài xã hội, chúng ta mang ơn rất nhiều nên khi có cơ hội thì hãy làm việc thiện với sự nhiệt tình tùy theo khả năng của mình. Không bẻ hoa, ngắt lá. Không dẫm trên vườn cỏ ở các công viên hay sân chùa là việc làm tốt đẹp, thể hiện một Oanh vũ ngoan.
4. Nhật ký việc thiện:
Như khi học ở các bậc Mở mắt và Cánh mềm các em tiếp tục ghi lại những công việc mình làm.
Điều mà các em cần ghi nhớ khi làm việc thiện là các em gieo trồng quả tốt, không được khoe khoan mà phải thể hiện sự chân thành, tự mình rà soát lại một ngày đã qua làm được việc thiện gì, các em nên viết nhật ký. Để mỗi khi xem lại tự mình cảm nhận niềm vui và cố gắng làm việc thiện nhiều hơn nữa.

III/ CÂU HỎI CỦNG CỐ
1. Em làm việc thiện thể hiện điều luật thứ mấy của Oanh vũ?
2. Ngoài xã hội các em thể hiện làm việc thiện bằng cách nào?
3. Tại sao chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên?

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá