TRANG NGHIÊM LỄ THỌ CẤP HUYNH TRƯỞNG GĐPT THỪA THIÊN HUẾ

Sáng ngày 25/12/2022 (nhằm ngày 3/12 Nhâm Dần), tại Tổ đình Từ Đàm, Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức Lễ thăng cấp Tín cho 83 Huynh trưởng, thọ cấp Tập cho 162 Huynh trưởng trong toàn tỉnh. Trong đó, Thành phố Huế có 41 Huynh trưởng thăng cấp Tín, 61 Huynh trưởng thọ cấp Tập.

Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có Hoà Thượng Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương; Phó ban TT BTS GHPGVN tỉnh TT Huế cùng chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của Chánh điện Tổ đình Từ Đàm, toàn thể 265 Huynh trưởng đã đồng dâng lời phát nguyện, thọ nhận cấp hiệu. nhận lãnh trách nhiệm với lòng nhiệt huyết, tâm phục vụ tổ chức Gia Đình Phật Tử hoàn thành sứ mạng của mình đối với tổ chức GĐPT, đối với Giáo hội.

Ban đạo từ của Hoà Thượng Thích Khế Chơn đã lời nhắn nhủ: “Người Huynh trưởng thọ cấp hôm nay nhận lãnh về mình phần trách nhiệm dựng xây và phát triển tổ chức, chọn dấn thân để phụng sự lý tưởng Tổ chức GĐPT, phụng sự Đạo pháp và dân tộc trong tinh thần tuân thủ kỷ luật, nội quy của Tổ chức. Những khi chán nản, thối chí trên con đường màu lam đang bước, các anh chị hãy nhìn vào cấp hiệu của mình, nhớ nghĩ về lời phát nguyện thiêng liêng sáng sớm hôm nay, để vượt qua khó khăn, dõng mãnh, tinh tấn bước tiếp con đường lý tưởng đã chọn…”

Buổi lễ thọ Cấp hôm nay sẽ là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời người Huynh trưởng, là bước ngoặt ý nghĩa cho mỗi anh chị tham dự, phải luôn nhắc nhở bản thân nỗ lực tinh tấn làm tròn vai trò, trách nhiệm của người Huynh trưởng tổ chức GĐPT Việt Nam, như lời phát nguyện dâng lên Tam Bảo đã được Chư Tôn Thiền Đức thuỳ từ chứng giám: – Nguyện trọn đời Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng – Nguyện tinh tấn tu học và giữ giới đã thọ – Nguyện tích cực làm tròn nhiệm vụ của Huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập.

Sau Lễ thọ Cấp, toàn thể Huynh trưởng đã cùng tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 được tổ chức tại Giảng đường Tổ đình Từ Đàm vào sáng cùng ngày.

Một số hình ảnh Lễ Thọ cấp:

Tập trung – làm thủ tục – Lễ sám hối:

Lễ thọ cấp:

Hội nghị Tổng kết GĐPT Thừa Thiên Huế:

Ban TTTT GĐPT Thành phố Huế