CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN “LAN TỎA TÌNH LAM”

Sáng ngày 26/11/2022 tại Văn phòng Phân ban GĐPT thành phố Huế, số 1 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Tp Huế. Đáp lời đề nghị của Phân Ban GĐPT Thành phố Huế, Ban Từ Thiện NPĐ Thuận An, Tp Huế đã hoan hỷ nhận lời thực hiên chương trình từ thiện: “LAN TOẢ TÌNH LAM” đến với các đoàn sinh có hoàn cảnh khó khăn và sinh hoạt chuyên cần của 53 đơn vị GĐPT Thành phố Huế.

Xem thêm