GĐPT Thành phố Huế: Tổ chức kỳ thi vượt bậc ngành Đồng – ngành Thiếu năm 2022

Bất cứ các đoàn thể, tổ chức nào có chương trình học tập, bao gồm các khóa học, các lớp huấn luyện thì sau khi hoàn tất chương tình thường tổ chức các kỳ thi khảo sát nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tiếp thu của người học và kết quả của việc giảng dạy, huấn luyện trong suốt quá trình. Gia đình Phật tử cũng vậy, là một tổ chức giáo dục có phân chia nhiều ngành, mỗi ngành có bốn bậc học, tức là nhiều trình độ khác nhau, mỗi bậc học có trình độ tu học theo thời gian nhất định mà với ngành Thiếu, ngành Đồng thời gian mỗi bậc học là một năm. Cho nên sau một năm tu học, chúng ta thường tổ chức các kỳ thi kiểm tra chất lượng tu học gọi là thi vượt bậc.

Ngày 04 tháng 12 năm 2022, Gia đình Phật tử thành phố Huế đã tổ chức kỳ thi vượt bậc ngành Đồng – ngành Thiếu trên toàn thành phố.

Kỳ thi năm nay được tổ chức với nhiều hình thức với hơn 900 đoàn sinh tham gia dự thi. Các bậc Tung Bay của ngành Đồng, bậc Trung Thiện và Chánh Thiện của ngành Thiếu được tổ chức thi tập tại Tổ đình Từ Đàm cho tất cả 53 đơn vị GĐPT thành phố Huế vào buổi sáng. Các bậc Hướng Thiện và Sơ Thiện được tổ chức vào lúc 15 giờ cùng ngày tại 8 cụm thi tập trung trên địa bàn thành phố, với cụm thi số 1 – tại Niệm Phật đường An Cựu, cụm thi số 2 – tại Chùa Từ Đàm, cụm thi số 3 tại chùa Đức Sơn, cụm thi số 4 – tại Niệm Phật đường An Hòa, cụm thi số 5 – tại Chùa Thành Nội, cụm thi số 6 – tại chùa Phú Hậu, cụm thi số 7 – tại chùa Ba La Mật, cụm thi số 8 – tại Niệm Phật đường Vân Quật Đông. Các bậc còn lại Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng thi tại các đơn vị GĐPT cơ sở cùng trong buổi chiều ngày 4/12 do các đơn vị sở tại thành lập Hội đồng thi.

Đề thi của tất cả 8 bậc đều do Hội đồng Thi của Phân Ban GĐPT thành phố gửi đến.

Về chất lượng, mặc dù do dịch bệnh kéo dài trong hai năm nhưng qua kỳ thi năm nay nhìn chung các đơn vị đã tổ chức tu học một cách linh động có bài bản, phần nào giúp các em Đoàn sinh nắm bắt được kiến thức cơ bản của bậc học mình.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc thi:

Hội đồng thi tập trung toàn thành phố các bậc Tung Bay, Trung Thiện, Chánh Thiện:

8 Hội đồng thi theo cụm bậc Hướng Thiện, Sơ Thiện:

Hội đồng thi tại NPĐ An Cựu:

Hội đồng thi tại Chùa Từ Đàm:

Hội đồng thi tại Chùa Đức Sơn:

Hội đồng thi tại Chùa Thành Nội:

Hội đồng thi tại NPĐ Vân Quật Đông:

Hội đồng thi tại Chùa Phú Hậu:

Tiểu ban TTTT GĐPT Thành phố Huế

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá