Bậc Tung bay: Không chơi các trò chơi nguy hiểm, xem phim ảnh thiếu lành mạnh

Oanh vũ chúng ta phải khôn ngoan cảnh giác: Tuyệt đối không chơi các trò chơi, làm các công việc đầy nguy hiểm chết người ấy. Thấy ai làm như vậy phải can ngăn và lập tức tránh xa chỗ ấy. Nếu phát hiện có bom, đạn, đầu dạn… phải báo cho cha mẹ, anh chị hoặc anh chị trưởng, hoặc người lớn ở gần đó để báo với chính quyền, cơ quan chuyên môn thu giữ hầu đề phòng tai nạn cho người khác.

Xem thêm