Bậc Cánh mềm: Em thực hiện luật của Đoàn trong gia đình và ngoài xã hội

A/ Chuẩn bị:
Quan sát các em trong giờ lễ Phật, để ý xem có em nào không đọc 3 điều luật của Ngành không?(nếu có, anh chị nhắc lại cho em đọc)

B/ Nội dung bài học
I/ Ba điều luật của Ngành
Giống trường học hay bất cứ một tổ chức nào khác, GĐPT cũng có những quy định riêng của tổ chức mình. Là một Oanh Vũ, em có biết các điều luật của ngành Oanh chúng mình là gì không?
Là Oanh Vũ em phải thuộc lòng, hiểu và thực hành cho đúng ba điều luật sau:
1. Em tưởng nhớ Phật.
2. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.
3. Em thương người và vật.

II/ Vì sao em thực hiện 3 điều luật?
Là Oanh Vũ em phải thuộc lòng, hiểu và thực hành cho đúng ba điều luật.
1. Em Tưởng Nhớ Phật: Phật rất thương yêu em và thương yêu tất cả mọi người, mọi vật. Tưởng nhớ Phật em sẽ được gần Ngài để bắt chước và cố noi theo tánh tốt của Ngài.
2. Em Kính Mến Cha Mẹ Và Thuận Thảo Với Anh Chị Em: Cha mẹ hết lòng nuôi nấng cho em khôn lớn, lo cho em học hành nên người. Em còn phải thuận thảo với anh chị em, vì hàng ngày cùng chung sống với nhau, thương yêu giúp đỡ nhau. Em phải ôn hòa với anh chị, nhường nhịn và rộng rải với các em nhỏ.
3. Em Thương Người Và Vật: Vì mọi người, mọi vật đều biết đau đớn, đói khát, khổ cực.
Em có thương yêu người thì mới được mọi người thương yêu lại. Em biết thương yêu người và vật, mới xứng đáng là con ngoan của Phật.

C/ Thực hành
Là Oanh Vũ em không những phải thuộc lòng, hiểu mà còn thực hành cho đúng ba điều luật ở trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá