Bậc Tung bay: Tôn trọng tài sản của người khác

"Dù một ngọn cỏ hay một lá cây của người khác, nếu người khác chưa đồng ý cho ta nếu ta tự ý lấy coi như ta đã mang tội trộm cắp" Lời Phật dạy quả thật là một bài học rất bổ ích trong việc tôn trọng tài sản của người khác.

Xem thêm