Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận Trại Vạn Hạnh V và Chứng chỉ trúng cách Trại Huyền Trang XI cho hơn 100 Huynh trưởng toàn tỉnh

Sáng ngày 20/11/2022 tại Hội trường Chùa Từ Đàm, số 1 Sư Liễu Quán, phường Trường An (Tp Huế), Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh TT.Huế đã long trọng tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận trại Vạn Hạnh V và Chứng chỉ trúng cách trại Huyền Trang XI.

Xem thêm