Bậc Tung bay: Hiệu lệnh tập hợp: Hình chữ nhật, nhiều hàng dọc

Trong sinh hoạt GĐPT, để thể hiện tinh thần kỷ luật, ý thức tổ chức, tinh thần đồng đội thì hình thức tập họp rất thường xuyên được diễn ra. Hình thức tập họp luyện cho các em một tinh thần nhanh nhẹn, tháo vát, có những đội hình ngay ngắn, đẹp mắt.

Xem thêm