Có một nghề

"... Có một nghề cao cả biết bao Không tiền lương, chẳng ồn ào danh vọng Bởi nụ cười và niềm vui mong ngóng Của em thơ, yêu như chính thân mình ..."

Xem thêm