CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN “LAN TỎA TÌNH LAM”

Sáng ngày 26/11/2022 tại Văn phòng Phân ban GĐPT thành phố Huế, số 1 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Tp Huế. Đáp lời đề nghị của Phân Ban GĐPT Thành phố Huế, Ban Từ Thiện NPĐ Thuận An, Tp Huế đã hoan hỷ nhận lời thực hiên chương trình từ thiện: “LAN TOẢ TÌNH LAM” đến với các đoàn sinh có hoàn cảnh khó khăn và sinh hoạt chuyên cần của 53 đơn vị GĐPT Thành phố Huế.

Xem thêm

Lễ Khai mạc Trại Huấn luyện Đầu, Thứ Đàn Tuyết Sơn 2022 - GĐPT Thành phố Huế

Trại Huấn luyện Đầu Thứ Đàn Tuyết Sơn được tổ chức với nhiều khoá Huấn luyện về kỹ năng cầm Đàn, Hành chánh sổ sách Đàn,… Bên cạnh đó trau dồi thêm các kỹ năng về Hoạt động thanh niên nhằm mục đích đào tạo Đầu đàn, Thứ đàn giỏi có thể dùng kỹ năng đã được huấn luyện, lấy bản thân làm gương cho các bạn trong Đàn. Hỗ trợ cho Huynh trưởng đơn vị trong công tác điều hành sinh hoạt Đàn (Đơn vị hành chính nhỏ nhất trong hệ thống tổ chức GĐPT), luôn kiên định, quyết tâm nỗ lực hết mình để chung sức xây dựng cho GĐPT cơ sở nói riêng và GĐPT Việt Nam nói chung ngày một vững mạnh.

Xem thêm