Bậc Tung bay: Thương yêu đồng bào, yêu quê hương

Là những người sống xung quanh chúng ta, là thân thích, họ hàng là bà con lối xóm, tình làng nghĩa xóm rất quan trọng, thường hay giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Có khi người này gặp khó khăn, có lúc người kia gặp trắc trở, do vậy hãy thương yêu nhau để cuộc đời đầy tình người. Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên, học tập, công tác sau này. Có người suốt cả cuộc đời vẫn ở một nơi. Chính vì vậy mà ta hãy xem quê hương như ngôi nhà của chúng ta. Do đó ta phải biết yêu quê hương. Yêu quê hương cũng chính là yêu bản thân mình và những người xung quanh.

Xem thêm