Công tác chuẩn bị Trại họp bạn Lục Hoà GĐPT Thành phố Huế năm 2023

Công tác chuẩn bị cho Trại họp bạn Lục Hoà GĐPT thành phố Huế tổ chức vào 22-24/7/2023 đang được thực hiện khẩn trương. Dưới đây là một vài hình ảnh cập nhật từ đất trại ngày 15/7/2023…

Truyền thông trại Lục Hoà GĐPT Thành phố Huế 2023