Hoạt động Ngày Dũng 2022 của Phân ban GĐPT Thành phố Huế

Hướng đến ngày Dũng truyền thống ngành Nam Gia đình Phật tử. Năm nay Phân ban Gia đình Phật tử Thành phố Huế đã tổ chức “Ngày Dũng tự tâm” Kêu gọi sự đóng góp về tịnh tài nhằm hỗ trợ những bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Tuệ tĩnh đường Hải Đức. Chương trình đã