Bậc Tung bay: Không đi xe đạp hàng hai, hàng ba, lạng lách

Ra đường đi xe đạp đi về phía bên phải và đi hàng một - khi cần qua đường phải xin đường trước, không quay xe đột ngột.

Xem thêm