Bậc Cánh mềm: Giữ gìn kinh sách

I/ MỤC ĐÍCH: Giúp các em hiểu được phải giữ gìn kinh sách như thế nào.

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
Kinh sách là gì?
Kinh là sách ghi lại lời thuyết dạy quý báu của Đức Phật. Do vậy kinh sách là một Pháp báu (Pháp bảo) trong Ba Ngôi báu (Tam Bảo): Phật – Pháp – Tăng.
Lợi lạc của kinh sách
Chư Tăng, Ni nhờ có kinh sách mà thấu triệt Phật pháp và đem Phật pháp để hoằng hoá, giảng dạy cho các Phật tử. Ngoài ra, người Phật tử nhờ có kinh sách để tụng niệm, nghiền ngẫm để hành trì tu học, nhờ vậy mà trí tuệ sáng suốt, mở rộng tình thương, không làm các điều ác nhằm tạo cho mình một cuộc sống an lạc. Tóm lại, kinh sách có công năng vô cùng lợi lạc đối với người Phật tử.
Tại sao phải giữ gìn kinh sách
Kinh sách có tầm quan trọng, cao quý và lợi lạc như thế, các em phải hết lòng tôn kính. Sau khi tụng niệm xong các em phải để kinh sách vào nơi trang nghiêm, không được để bừa bãi. Ngoài ra, các em cũng phải giữ gìn kinh sách bằng cách bao bọc cẩn thận.

III/ ĐẶT CÂU HỎI
1. Kinh sách là gì?
2. Ba Ngôi báu là gì?
3. Pháp báu là gì?
4. Em quý trọng kinh sách như thế nào?

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá