GĐPT Thành phố Huế công tác chuẩn bị trại Huấn luyện Đội Chúng trưởng ANOMA - NI LIÊN 2022

Ngày 17/08/2022, để chuẩn bị cho trại huấn luyện Đội Chúng trưởng GĐPT Thành phố Huế 2022, tại tổ đình Kim Tiên với sự nhiệt tình của các anh chị huynh trưởng GĐPT Thành phố Huế đã nỗ lực triển khai những công đoạn chuẩn bị cho kì trại sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 8 năm 2022.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Quảng Tịnh

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá