Bậc Chân cứng: Biết phân biệt độ dài ngắn giữa các nốt nhạc

Tiếp theo chương trình âm nhạc ở các bậc trước, chúng ta cùng học tiếp các bài sau đây

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá