Bậc Chân cứng: Em đi sinh hoạt chuyên cần

I/ MỤC ĐÍCH: Các em hiểu cần phải đi sinh hoạt chuyên cần mới thực hiện được khẩu hiệu của Đoàn em.

II/ CHUẨN BỊ
– Sổ chuyên cần của Đoàn
– Nắm rõ các em sinh hoạt chuyên cần, đều đặn để tuyên dương – Cho các em nhận xét, bình bầu.

III/ BÀI HỌC GHI NHỚ
Mỗi tháng bốn (hoặc) hai kỳ
Em đi sinh hoạt nhớ thì siêng năng
Đến Đoàn tu học chuyên cần
Có anh có chị bạn lành thiết thân
Dắt dìu học tập, thực hành
Theo lời Phật dạy phúc lành rắc gieo
Kính nhường, dứt tánh mạn kiêu
Ích người, lợi vật, thương yêu mọi loài
Nhớ Đoàn, nhớ bạn, nhớ hoài!
Em mong đến buổi vui tươi: họp Đoàn

IV/ THỰC HÀNH
Em cố gắng đi sinh hoạt chuyên cần, không những thế mà còn rủ bạn đi sinh hoạt chuyên cần như em để Đoàn được thêm đông vui.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá