Bậc Chân cứng: Thuộc toàn bộ ký hiệu Morse (bản mẫu tự)

I/ Giới thiệu:
Morse là ký hiệu do một người Mỹ, ông Samuel Morse phát minh vào khoảng năm 1835.

II/ Chuẩn bị:
– Còi, bảng vẽ, phấn…
– Tạo một bản tin ngắn bằng còi rồi cho các em dịch xem bản tin đó có nghĩa gì.

III/ Bài giảng:
Bảng ký hiệu Morse chia theo nhóm: có 5 nhóm. Trong một nhóm thường gồm một số chữ có ký hiệu tích – tè đối nghịch nhau. (ví dụ: nhóm 1 có E (tích) đối với T (tè); nhóm 2 thì A (tích tè) đối với N (tè tích)…
Nhóm 1:
E  •                                        T        ―
I  • •                                       M       ― ―
S  • • •                                   O       ― ― ―
H • • • •                                 CH     ― ― ― ―
Nhóm 2:
A • ―                                    N       ― •
U • • ―                                  D       ― • •
V • • • ―                                B        ― • • •
Nhóm 3:
F  • • ― •                               L        • ― • •
K ― • ―                                R        • ― •
P  • ― ― •                            X       ― • • ―
 
Nhóm 4:
G ― ― •                              W       • ― ―
Q ― ― • ―                          Y       ― • ― ―
Nhóm 5:
C ― • ― •
Z  ― ― • •
J   • ― ― ―

IV/ Thực hành:
– Anh chị trưởng cho các em thực hành càng nhiều càng tốt.
+ Anh chị trưởng thổi còi cho các em nhận bản tin.
+ Chia ra hai hay nhiều nhóm; nhóm này thổi còi bằng tín hiệu Morse và nhóm kia nhận tin
+ Có thể truyền bằng tín hiệu Morse bất kỳ lúc nào trong quá trình sinh hoạt tạo thêm sự nhanh nhẹn cho các em.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá