Bậc Mở mắt: Biết nghe và trả lời điện thoại

I/ Dẫn nhập:
– Máy điện thoại là phương tiện thông tin liên lạc rất phổ biến ngày nay.
– Gia đình nào hầu như cũng đều có điện thoại để bàn.
– Biết nghe và trả lời điện thoại đúng cách, lịch sự là thể hiện sự văn hoá trong giao tiếp.
– Là oanh vũ ngoan các em phải biết ứng xử khi nghe và trả lời điện thoại.

II/ Cách nghe và trả lời điện thoại:
– Mỗi khi có tiến chuông điện thoại reo, em phải nhấc ống nghe của máy lên, một đầu đặt vào tai, đầu kia đưa ngang miệng.
– Câu đầu tiên: Dạ – A lô. Cháu (em) là…..Xin lỗi ! Ai đang gọi vậy?
– Phải biết người đang nói chuyện với mình là ai để xưng hô cho đúng.
– Nói năng qua điện thoại phải nhẹ nhàng, nhã nhặn.
– Nếu người bên kia muốn gặp ai trong gia đình, em phải chuyển máy cho người đó và không quên nói: Xin Bác (Chú, Cô, Dì, Anh, Chị..) vui lòng chờ máy.
– Tuỳ theo nội dung cuộc gọi mà em ứng xử cho thích hợp

III/ Thực hành:
– Huynh trưởng đưa ra những mẫu chuyện, những tinh huống nào đó rồi phân vai cho các em tập thực hành nghe và trả lời điện thoại.
– Khuyến khích, khen ngợi những em thực hành tốt
– Động viên những em rụt rè tập thực hành.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá