Bậc Mở mắt: Múa các động tác đơn giản, vui tươi, linh hoạt

I/ Chuẩn bị: Bài hát ngắn, đơn giản.
II/ Thực hành: 
– Huynh trưởng cho các em hát lại bài hát trước khi múa.
– Thái độ: vui tươi, thoải mái.
– Ví dụ: Bài hát Múa vui (Nhạc và lời của Lưu Hữu Phước), Bài Đếm sao, Bài Cùng nhau múa,…
– Cho các em đứng thành vòng tròn, làm động tác nắm tay nhau, bước sang phải 2 bước, bước sang trái 2 bước. Tay chống hông dơ tay phía trước, câu cuối cùng 2 tay dơ cao và xoay vòng tròn…

  • Huynh trưởng hướng dẫn từng động tác.
  • Các em quan sát và múa theo.

– Chia thành 3 hoặc 4 nhóm thực hiện múa xem nhóm nào múa đẹp nhất, em nào múa đẹp nhất để biễu diễn cho các bạn xem.

MỘT SỐ BÀI HÁT VÀ ĐIỆU MÚA ĐƠN GIẢN TRONG SINH HOẠT

1/ NHẢY LỬA:
Vũ điệu: Mọi người đứng thành vòng tròn, hai tay trên hông.
A. Bước theo nhịp và đi vào trong 7 bước (chân phải trước) tới chữ “chất” đá cao chân.
B. Bước theo nhịp lui ra (trở về vị trí cũ)
C. Như đoạn (A) tới chữ “tách” đá cao chân phải
D. Như đoạn (B)
E. Nắm tay nhau chạy sang phải (hơi rùn chân, dậm theo nhịp)
F. Nắm tay nhau chạy sang trái (hơi rùn chân, dậm theo nhịp)
G. Nắm tay đi vào giữa, tới chữ “ca hát” thì tay giơ cao
H. Lui ra, lưng khom, tay quạt vòng theo nhịp
2/ CON VOI: Vũ điệu:
A. Dùng cùi chỏ tay phải huých nhẹ vào người kế bên
B. Chỉ tay phía trước mặt
C. Hai tay vẽ hình vòng tròn lớn
D. Hai bàn tay nắm lại quay vòng với nhau trước ngực
E. Hai bàn tay x̣e rộng, khuỷu tay sát người
F. Tay phải găi đầu
G. Tay trái ve vẩy sau lưng
H. Tay phải ve vẩy trước mũi
3/ ANH EM TA VỀ: Vũ điệu: Chia thành từng cặp sẵn.
A. Cầm tay nhau nhảy theo nhịp mạnh, ngược chiều kim đồng hồ, nếu chân phải dậm xuống thì chân trái co lên và ngược lại.
B. Nhảy theo chiều ngược lại như đoạn A
C. Buông tay ra dậm chân tại chỗ, tay đánh cao
D. Từng cặp quay mặt lại với nhau, vẫn dậm chân tại chỗ
E. Từng cặp cầm hai tay nhau và nhảy vòng tròn quanh nhau.
F. Buông tay nhau đi 5 bước vào giữa.
G. Tay trái chống nạnh, tay phải chỉ trước mặt và nhịp nhịp.
H. Cầm tay nhau vừa vung vẩy vừa bước lùi, đến chữ cuối cùng ca thì vung tay cao lên. –

III/ Phần kết thúc: tất cả đều thực hiện múa một lần nữa.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá