Bậc Mở mắt: Tập gõ đệm - Vỗ tay nhạc phách, nhịp - Tập đọc nhạc, nhận biết một số nhạc cụ.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá