Bậc Tung bay: Năm hạnh của người Phật tử

I/ MỤC ĐÍCH: Các em nắm vững được năm hạnh của người Phật tử và ứng dụng vào cuộc sống

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Năm hạnh là gì?
Năm hạnh nghĩa là 5 đức tính tốt đẹp mà người Phật tử nói chung, đối với các em Oanh vũ nói riêng cần phải có và cần phải ứng dụng và trau dồi nhờ đó mà bản thân ta ngày càng tiến bộ. Vậy chúng ta hãy lần lượt phân tích năm hạnh đó là gì?
Tinh tấn: Tượng trưng cho hạnh tinh tấn là Đức Phật Thích Ca, nhờ hạnh Tinh tấn mà Đức Phật đã vượt qua muôn vàn thử thách gian khổ mới tìm ra đạo giác ngộ để hóa độ chúng sanh. Hạnh Tinh tấn có tầm quan trọng hàng đầu dẫn dắt các hạnh kia. Nhờ hạnh này con người mới vượt qua giãi đãi ươn hèn, không chùn bước trước mọi thử thách khó khăn để vững tiến trên bước đường tu học
Hỷ xả: Tượng trưng cho hạnh Hỷ xả là Đức Phật Di Lặc, Hỷ xả có nghĩa là vui vẻ mở rộng tấm lòng đối với mọi người. Các em đi học cùng bạn bè, cùng sinh hoạt trong GĐPT thì hãy luôn luôn nêu đức tính vui vẻ chan hòa. Hạnh Hỷ xả không chỉ thể hiện trên nét mặt, nụ cười mà còn phải vui vẻ trong việc các em giúp đỡ anh chị em trong nhà mà còn giúp các bạn đoàn sinh cùng nhau tu học và vượt khó.
Thanh tịnh: Tượng trưng cho hạnh Thanh tịnh là Đức Phật A Di Đà, Thanh Tịnh thể hiện sự trong sáng, trang nghiêm, giản dị. Trau dồi hạnh Thanh tịnh giúp cho tâm ta trong sạch, thanh lọc ý nghĩa xấu xa đen tối.Như vậy, trau dồi hạnh Thanh tịnh sẽ giúp các em có được sự định tâm và vượt qua những lúc gặp khó khăn.
Trí tuệ: Tượng trưng cho hạnh Trí tuệ là Ngài Bồ Tát Văn Tù Sư Lợi. Đạo Phật dùng Trí tuệ làm phương tiện tu hành để giải thoát khỏi mê tối, sai lầm và đau khổ để đi tới ánh sáng giác ngộ. Người Phật tử chúng ta phải luôn trau dồi Trí tuệ để mở mang hiểu biết giúp ta phân biệt được những điều hay lẽ phải và không làm những điều xấu ác.
Từ bi: Tượng trưng cho hạnh Từ bi là Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm.Từ là đem vui, bi là cứu khổ, đây là hạnh cao quý hàng đầu mà người Phật tử phải phát huy. Một con người hạnh Từ bi không có, không thể gọi đó là một con người đích thực. Lòng từ bi không chỉ mở rộng giữa con người mà còn phải có tình thương đối với loài vật vì chúng cũng tham sống sợ chết như con người
Ứng dụng năm hạnh.
Qua phân tích trên, các em đã hiểu được công hạnh của năm hạnh. Các em đã hiểu nhưng không ứng dụng vào cuộc sống thì hiểu biết của các em không đem lại lợi ích gì cả mà trong đạo Phật chúng ta có câu: “Tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đãy sách”

III/ GIẢI NGHĨA TỪ VỰNG
– Gian khổ: gian lao khó nhọc
– Vô minh: tối tăm, không sáng
– Trau dồi: làm cho tốt hơn.

IV/ ĐẶT CÂU HỎI
1. Tinh tấn là gì?
2. Tại sao ta phải áp dụng hạnh tinh tấn?
3. Từ bi là gì?
4. Từ bi được thể hiện vào điều luật nào của Oanh vũ?
5. Trí tuệ là gì?
6. Trau dồi trí tuệ đem lại lợi ích gì?
7. Hỷ xả là gì và thể hiện hạnh hỷ xả bàng cách nào?

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá