Bậc Chân cứng: Viết và gửi thư

I/ Chuẩn bị:
– Một bức thư giấy làm mẫu.
– Máy tính, Internet (để gửi thư điện tử)
– Điện thoại (để gửi nhắn tin)
II/ Bài giảng:
A/ Viết thư
Có nhiều cách viết thư ngày nay;
– Thư viết trên giấy gửi qua đường Bưu điện, thư viết trên giấy nhờ người quen chuyển hộ, thư viết trên giấy tự tay chuyển đến người nhận, v.v…
– Thư điện tử; gửi qua Internet (gọi là e-mail), thư gửi tin nhắn thông qua điện thoại di động…
Nhưng qua bài học này anh chị Trưởng tập trung hướng dẫn cho các em viết và gửi thư qua đường Bưu điện. Khi gửi thư qua đường bưu điện, các em phải có tối thiểu ba thứ sau đây:
1. Bì thư: thường được mua ở Bưu điện, nếu em nào có năng khiếu tự làm và trang trí thì càng tốt. Trên phong bì thư, các em phải thực hiện ba điều sau:
a. Dán tem (tem được mua ở bưu điện)
b. Ghi địa chỉ người gửi
c. Ghi địa chỉ người nhận

2. Tem thư: mua ở Bưu điện. Tem thư chỉ sử dụng một lần sau khi Bưu điện đã đóng dấu.

3. Nội dung thư:
Tuỳ theo nội dung, công việc mà viết vào thư, tuỳ theo mối quan hệ của người gửi và người nhận mà trình bày trong thư. Nhưng trong lá thư thông thường có năm phần sau:
Phần 1: Địa chỉ, ngày tháng năm viết thư.
Phần 2: Lời chào. Ví dụ: Ba mẹ kính mến!, Bạn Minh thân mến! v.v…
Phần 3: Nội dung thư: Phần này là phần nội dung chính của bức thư.
Phần 4: Lời kết. Ví dụ: Con của ba mẹ, bạn thân, cháu của ông bà, học trò của thầy (cô), Đoàn sinh của anh (chị), v.v…
Phần 5: Ký tên và ghi họ tên người gửi.
* Có thể thêm phần “tái bút” nếu trong nội dung thư các em quên trình bày một điều gì đó, phần này các em trình bày sau khi kết thúc thư.
B/ Gửi thư (qua bưu điện)
Sau khi viết xong thư, các em bỏ vào bì thư, dán lại, có tem (như trình bày ở trên), các em mang thư ra Bưu điện, bỏ vào thùng thư.
Lưu ý: Sau khi học xong bài “Biết sử dụng máy vi tính” và có Internet, có địa chỉ E-mail, anh chị Trưởng có thể hướng dẫn cho các em gửi thư điện tử.

III/ Thực hành:
– Anh chị Trưởng hướng dẫn cho các em viết thư gửi cho người thân.
– Các bạn trong Đoàn, Đàn, trong cùng gia đình có thể viết thư gửi cho nhau.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá