Thông báo số 32/TB-BHD ngày 20/10/2022 của Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế về lễ hiệp kỵ GĐPT năm Nhân Dần và Hội nghị tổng kết GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.