Bậc Chân cứng: Cách chào kính trong GĐPT

I/ MỤC ĐÍCH
– Các em hiểu được ý nghĩa cách chào của GĐPT và thực hành cách chào.

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Chào kính là nét văn hóa:
Chào kính là nét văn hóa, đặc thù riêng của mỗi dân tộc. Ở mỗi quốc gia đều có mỗi cách chào kính khác nhau. Các nước Thái Lan, Lào, Campuchia đa số dân theo đạo Phật nên có cách chào chắp tay và cúi đầu, người Nhật hai tay để sát xuôi theo thân và nghiêng mình 30 độ. Các hội đoàn thanh niên cũng có cách chào khác nhau với ý nghĩa khác nhau.
2. Ý nghĩa cách chào của GĐPT:
Cách chào của GĐPT là bắt Ấn Tam Muội hay còn gọi là Ấn Cát Tường, Ấn này ngày xưa Đức Phật dùng để phóng hào quang hóa độ chúng sanh. Ấn Tam Muội có tác dụng làm cho lòng mình lắng dịu, chuyên tâm không để tán loạn.
Trong GĐPT cách chào này biểu lộ tinh thần hoan hỷ, hòa hợp và trao nhau niềm tin yêu thân ái.
3. Cách chào ấn Tam Muội (Cát Tường):
Đứng thẳng người, mắt nhìn người mình chào, cánh tay phải gập lại song song với mình, lòng bàn tay hướng về phía trước, cùi chỏ sát thân người và ngang hàng với tấm lưng. Ngón tay áp út gập lại và ngón cái đè lên, các ngón tay khác khít vào nhau. Mũi bàn tay ngang tầm vai. Tay trái xuôi theo thân người.

+ Những trường hợp chào theo cách của GĐPT:
– Khi cả hai người (Huynh trưởng hoặc Đoàn sinh) đều mặc đoàn phục. Đoàn sinh chào Huynh trưởng trước.
– Tham dự các hội họp, trại GĐPT. Huynh Trưởng và Đoàn sinh có thể chào nhau để thể hiện tinh thần lục hòa, niềm vui hoan hỷ, tinh tấn.
+ Những trường hợp không chào theo cách của GĐPT (bắt Ấn Tam Muội)
– Khi Huynh trưởng hoặc đoàn sinh mặc thường phục hoặc một trong hai người mặc đoàn phục.
– Khi gặp Chư Tăng, Chư Ni, quý quan khách, quý bác đạo hữu chỉ chắp tay cúi chào.
4. Thực hành chào Ấn Tam Muội (Cát Tường):
Anh Chị Trưởng thực hành làm mẫu, lần lượt gọi từng em một đứng lên thực hành chào, chỉnh sửa các em chưa làm đúng

III/ CÂU HỎI
1. Ấn Tam Muội còn gọi là Ấn gì?
2. Trong GĐPT cách chào Ấn Tam Muội có ý nghĩa gì?
3. Trường hợp nào mới chào theo cách của GĐPT?
4. Khi gặp Chư Tăng, Chư Ni, quý quan khách, quý bác đạo hữu các em chào như thế nào?

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá