Bậc Cánh mềm: Mục đích và lược sử GĐPT

I/ MỤC ĐÍCH
– Các em hiểu và thuộc mục đích GĐPT.

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1Mục đích GĐPT:
– Khi đứng ra thành lập GĐPT, quý Thầy và các Anh,Chị thế hệ khai lối, đều cùng chung một mục đích dựa trên nền tảng giáo lý rốt ráo của Đạo Phật để hướng dẫn lớp trẻ có một cuộc sống chân chính, lợi mình ích đời.
– Do vậy Đại hội lần I năm 1951, Nội quy GĐPT ghi rõ mục đích là: ” Huấn luyện Thanh,Thiếu,Đồng niên Phật tử về ba phương diện Trí dục, Đức dục, Thể dục trên nền tảng Phật giáo để đào tạo thành Phật tử chân chính.”
– Hội nghị Huynh trưởng cấp Dũng và cấp Tấn tổ chức vào ngày 28,29 / 7/ 2001 tại chùa Từ Đàm Huế mục đích GĐPT được tu chỉnh là: ” Đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên tin Phật thành Phật Tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội.”
2. Phương cách để đi tới mục đích:
– Giáo dục trong GĐPT không thay thế giáo dục của nhà trường nhằm đào tạo những công dân có kiến thức hoặc các chuyên gia cho Tổ quốc. Giáo dục trong GĐPT chỉ bổ sung về mặt tinh thần để xây dựng trở thành một Phật tử chân chính, là Phật tử chân chính thì trước hết phải là một công dân gương mẫu luôn giữ gìn và phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.
– Giáo dục trong GĐPT không nhồi nhét mà chỉ áp dụng phương cách khai mở, vừa học,vừa chơi, khơi gợi cho đoàn sinh biết suy luận và nhận thức.

III/ CÂU HỎI
1. Nêu mục đích của GĐPT ở đại hội lần I năm 1951 là gì?
2. Nói rõ sự khác nhau giữa giáo dục của GĐPT và giáo dục của nhà trường?

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá