Bậc Tung bay: Thiết trí bàn Phật

I/ MỤC ĐÍCH: Giúp các em hiểu được cách thiết trí bàn Phật

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Tại sao phải thiết trí bàn Phật.
Chúng ta là con của Đức Phật, đấng phước trí vẹn toàn, cha lành của muôn loài. Vì vậy các gia đình tin theo Chánh pháp phải thiết trí bàn thờ Phật. Chúng ta thờ Phật để tỏ lòng tôn kính và nguyện tinh tấn tu học. Đồng thời chúng ta cũng nguyện cầu Chư Phật gia hộ gia đình chúng ta được an lành trong Chánh Pháp.
2. Thiết trí bàn thờ Phật như thế nào.
Diện tích mỗi gia đình mỗi khác, người thì sở hữu căn nhà to lớn, người ở căn hộ nhỏ. Tuy mặt bằng căn nhà khác nhau nhưng nhà nào cũng có một không gian trang nghiêm nhất, thì chúng ta chọn nơi đó để thiết trí bàn Phật. Nếu vị trí rộng rãi thiết trí bàn Phật theo nguyên tắc tiền Phật hậu linh. Tức phía trước thờ Phật, phía sau thờ tổ tiên. Nếu căn hộ nhỏ thì thờ Phật trên kệ cao, thờ linh ở kệ dưới theo nguyên tắc thượng Phật hạ linh.
Bàn thờ Phật phải lau dọn sạch sẽ và dâng cúng hoa quả vào những ngày sóc vọng, những ngày lễ lớn của Phật giáo. Hàng ngày dâng hương lạy Phật, theo nguyên tắc quy định, lạy Phật ba lạy, lạy bàn thờ tổ tiên bốn lạy. Khi lạy phải thể hiện lòng kính thành và sự sung sướng tưởng như mình đang được cúi đầu trên hai bàn chân của Đức Phật. Trong những ngày kỵ giỗ chỉ dọn thức ăn chay lên bàn thờ tổ tiên và chỉ dâng hoa quả cúng Phật.

III/ GIẢI NGHĨA TỪ VỰNG
– Thiết trí hoặc trần thiết: Trang hoàng, xếp đặt cho đẹp
– Tổ tiên: các thế hệ ông bà.
– Kỵ giỗ: ngày cúng người đã mất.
– Giúp các em viết đúng chính tả: Cúng giỗ, ăn giỗ, giỗ chạp đều dấu ngã, không có dấu hỏi.

IV/ CÂU HỎI
1. Khi lạy Phật ta phải như thế nào?
2. Khi lạy Phật em có suy nghĩ như thế nào?
3. Phải trần thiết bàn thờ Phật ở đâu?
4. Mỗi khi lạy Phật em lạy mấy lạy?
5. Tập cho các em hát bài “Em lên chùa”

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá