Bậc Mở mắt: Lạy Phật - Niệm Phật

A/ LẠY PHẬT (tiết 1)
I/ MỤC ĐÍCH
– Giúp các em hiểu được mục đích và lợi ích việc lạy Phật.

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Mục đích việc lạy Phật:
– Chúng ta lạy Phật để thể hiện lòng thành kính tri ân Đức Phật vì Đức Phật đã khai sáng con đường đạo cứu độ chúng sanh
– Quán tưởng tướng tốt, hạnh lành của Đức Phật.
2. Lợi ích việc lạy Phật:
Lạy Phật là giúp các em sám hối lỗi lầm, tăng trưởng lòng thương người và vật, được chư Phật gia hộ trí tuệ sáng suốt, tánh tình hiền hòa.
Do vậy các em cần siêng năng lạy Phật mỗi ngày hai lần vào sáng sớm khi thức dậy và trước khi đi ngủ.
3. Thực hành lạy Phật:
Trước khi lạy Phật các em phải súc miệng, rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, thắp đèn, đốt 3 cây hương. Đứng trước bàn thờ, chí tâm niệm Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật(3 đến 10 lần). Sau mỗi câu niệm, em đảnh lạy một lạy.

III/ CÂU HỎI
1. Em lạy Phật có lợi ích gì?
2. Trước khi lạy Phật em phải làm gì?

B/ NIỆM PHẬT (tiết 2)
I. MỤC ĐÍCH:
Giúp các em hiểu được niệm Phật là gì và lợi ích việc niệm Phật.

II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
1. Niệm Phật là gì?
– Niệm Phật tức là nêu danh hiệu chư Phật, chư vị Bồ Tát.
– Có 2 cách niệm Phật thông thường đó là tụng niệm và mật niệm. Tụng niệm Tức là niệm Phật thành lời; mật niệm là niệm không ra tiếng, chỉ niệm trong trí.
2. Lợi ích của việc niệm Phật:
Khi niệm Phật tâm trí ta luôn trong sạch, không nghĩ điều xấu xa, miệng nói những lời hòa ái, thân ta làm các điều lành.
Niệm Phật là huân tập các hạnh lành và làm theo lời Phật dạy. Do đó các em cần siêng năng niệm Phật, khi niệm Phật chúng ta thể hiện lòng thành kính và tập trung tư tưởng.

III/ CÂU HỎI
1. Thế nào là tụng niệm?
2. Thế nào là mật niệm?
3. Niệm Phật mang lại cho ta lợi ích gì?

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá