Bậc Mở mắt: Xếp hàng dọc - Vòng tròn (gợi ý)

I/ Mục đích:
– Trong sinh hoạt GĐPT, để thể hiện tinh thần kỷ luật, ý thức tổ chức, tinh thần đồng đội thì hình thức tập họp rất thường xuyên được diễn ra.
– Hình thức tập họp luyện cho cho các em một tinh thần nhanh nhẹn, tháo vát, có những đội hình ngay ngắn, đẹp mắt.
– Tạo cho các em sự hưng phấn, một thói quen nề nếp trong sinh hoạt tập thể.
– Có rất nhiều hình thức tập họp (xếp hàng) trong sinh hoạt GĐPT. Ở đây trong giới hạn của bậc Mở Mắt, chỉ giới thiệu với các em 2 hình thức tập họp (xếp hình) đơn giản nhưng rất quan trọng. Đó là: Xếp hàng dọc và vòng tròn.

II/ Cách xếp hàng:
1. Xếp 1 hàng dọc: (Cả đoàn – đối với ngành Đồng)
– Đứng đầu là đoàn trưởng (hoặc đầu đàn nhất), cách 3m đến đàn trưởng (đầu đàn), cách đàn trưởng đàn 1 (Đàn cánh vàng) 1m là đàn sinh, cách nhau một cánh tay rồi đến đàn phó (thứ đàn).
– Cách đàn phó đàn vàng 1m là đàn trưởng đàn 2 (Đàn cánh nâu), cứ như vậy tiếp tục cho đến đàn 3 (Đàn cánh đỏ) rồi đàn 4 (Đàn cánh hồng).
– Sau cùng là Đoàn phó cách Đàn phó đàn cánh hồng 3m.

2. Xếp 2,3,4 hàng dọc:
– Đoàn trưởng (hoặc đầu thứ đàn) đứng ở giữa theo chiều ngang của Đoàn,cách các đàn trưởng 3m.
– Các đàn sinh xếp sau đàn trưởng theo hàng dọc, người đầu tiên cách đàn trưởng 1m, đàn sinh đứng cách nhau một cánh tay, sau cùng là các đàn phó.
– Khoảng cách giữa hai hàng (đàn) thường là hai cánh tay (Khoảng cách này có thể gia giảm tuỳ địa thế). Đoàn phó đứng cách đàn phó 3m.

3. Xếp hình vòng tròn:
Lấy Đoàn trưởng (hoặc đầu thứ đàn) làm tâm điểm, các đàn theo thứ tự chạy vòng tròn theo chiều kim đông hồ, vừa chạy vừ xem điều chỉnh vòng cho tròn và giữ đều khoảng cách, rộng hẹp tuỳ theo số lượng và tuỳ người điều khiển.

III/ Thực hành:
Huynh trưởng hướng dẫn các em thực hành thường xuyên hàng tuần cho thành thạo để khỏi lúng túng mỗi khi tập họp, nhất là khi tập họp chung với nhiều đơn vị. Tạo sự nhanh nhẹn, tháo vát và tự tin cho các em.
Hướng dẫn tất cả các em tự điều khiển tập họp xếp hình cho quen dần.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá