Bậc Mở mắt: Mục đích và Lược sử GĐPT

I/ MỤC ĐÍCH
– Các em hiểu và học thuộc mục đích GĐPT.

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Mục đích GĐPT
Khi đứng ra thành lập GĐPT, quý Thầy và các Anh,Chị thế hệ khai lối, đều cùng chung một mục đích dựa trên nền tảng giáo lý rốt ráo của Đạo Phật để hướng dẫn lớp trẻ có một cuộc sống chân chính, lợi mình ích đời.
Trong hội nghị Huynh trưởng cấp Dũng và cấp Tấn GĐPTVN tổ chức vào ngày 28,29/ 7/ 2001 tại chùa Từ Đàm Huế đã thống nhất tu chỉnh sửa đổi, mục đích GĐPT là: ” Đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên tin Phật thành Phật Tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội.”
2. Phương cách để đi tới mục đích
Giáo dục trong GĐPT không thay thế giáo dục của nhà trường. Giáo dục trong GĐPT chỉ bổ sung về mặt tinh thần để xây dựng trở thành một Phật tử chân chính. Là Phật tử chân chính thì trước hết người đoàn viên GĐPT phải sống đúng theo tinh thần Bi Trí Dũng (Hòa, Tin, Vui) thực hành 3 điều luật của ngành Đồng và 5 điều luật của ngành Thiếu, ngành Thanh và Huynh trưởng.
Giáo dục trong GĐPT không nhồi nhét mà chỉ áp dụng phương cách khai mở, vừa học,vừa chơi.

III/ CÂU HỎI
1. Mục đích của GĐPT là gì?
2. Giáo dục trong GĐPT có thay cho giáo dục trong nhà trường không?

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá