Bậc Chân cứng: Đoàn kết với bạn

I/ Chuẩn bị:
– Ca dao, tục ngữ về sự đoàn kết gắn bó.
– Kịch ngắn hoặc kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu trong đoàn kết, gắn bó với bạn bè.

II/ Bài giảng:
Các em có nhiều bạn: các bạn ở lớp, các bạn ở trường, bạn ở xóm ở làng, bạn ở trong Đoàn, trong Gia đình Phật tử, bạn để cùng chơi, cùng học hỏi, cùng tu tập, cùng tiến bộ trong học tập, rèn luyện đạo đức… cho nên các em phải luôn luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc chơi, lúc sinh hoạt, lúc học tập, v.v… Nhất là phải sống trong “Lục hoà”.
Đức Phật dạy chúng ta phải sống trong “Lục hoà”. Hoà nhã với bạn tức là em đã tưởng nhớ Phật và vâng lời Phật dạy.

Bạn bè chơi học cùng nhau
Nói lời hoà nhã cùng nhau vẹn tình
Lời vàng Phật dạy rành rành
“Lục Hoà” hai chữ đinh ninh ghi lòng.

III/ Thực hành:
– Em thực hành bài “Đoàn kết với bạn” là em đã thực hiện theo bài Phật Pháp nào?
– Tại sao em phải “Đoàn kết với bạn”?
– Anh chị trưởng chú ý đến các em có lối sống đoàn kết và thương yêu bạn bè, khen thưởng các em có lối sống tốt với bạn bè.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá