Bậc Chân cứng: Cách vẽ huy hiệu Hoa Sen

I/ Chuẩn bị:
– Huy hiệu hoa sen
– Bảng, phấn, compa, thước kẻ, giấy, bút chì, bút màu, bút mực…
– Tẩy, giấy (tuỳ cỡ hoa sen cần vẽ mà chuẩn bị)

II/ Bài giảng:
– Trước hết kẻ một đường thẳng đứng, lấy tâm của hoa sen mà em muốn vẽ. Chia đường kính làm ba phần bằng nhau. Hai phần trên lấy tâm kẻ một vòng tròn vẽ 5 cánh: Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí tuệ và Từ bi. Phần còn lại kẻ một vòng tròn vẽ cánh Phật.
– Gạch ngang đường sát chu vi của hai vòng tròn lớn nhỏ, thẳng góc với đường kính kẻ hai cánh Pháp, Tăng. Thế là em có một hoa sen vừa ý.
Lưu ý:
Cánh Tinh tấn lớn gấp hai những cánh khác, vì vậy ta chia làm 6 phần bằng nhau rồi kẻ 5 cánh là cân đối.
Muốn các cánh bằng nhau, ta chỉ vẽ một bên và trở ngược, đè mạnh để có nếp vẽ cho phía kia.

III/ Thực hành:
– Thực hành theo hình vẽ.
– Có thể tạo thành một cuộc thi đua vẽ Huy hiệu Hoa sen
– Triển lãm hình vẽ.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá