Bậc Chân cứng: Biết thêm các dấu: Chia hai toán, họp lại thành một toán, nguy hiểm, đợi ở đây

I/ Chuẩn bị:
– Phấn, bảng, cây, đá, than, vôi, v.v…
– Trong phòng học hoặc ngoài thiên nhiên.

II/ Hình vẽ:
1. Chia hai toán

2. Họp lại thành một toán

hoặc

3. Nguy hiểm

4. Đợi tại đây

III/ Thực hành:
– Cho các em tự vẽ sau khi đã học xong bài học.
– Thực hiện trò chơi lớn, trò chơi vừa trong đó có sử dụng dấu đi đường.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá