Bậc Cánh mềm: Gút dệt đơn, quai chèo, số 8, kẻ chài

I/ Chuẩn bị:
Dây làm gút (2 sợi dây to nhỏ khác nhau); dây cước, dây điện.

II/ Nội dung bài học:
1. Khái niệm về gút:
Đó là cách thắt buộc dây, sử dụng dây cho nhu cầu trong cuộc sống.
Thắt buộc có phương pháp nhanh chóng, chắc chắn, ít tốn dây, dễ tháo gỡ, …
2. Ý nghĩa của việc học gút:
– Rèn tính tháo vát, nhanh nhẹn.
– Biết chọn dây và giữ gìn dây.
– Ứng dụng tạo tiện nghi cho cuộc sống.
3. Một số gút cần biết:
3.1 Gút dệt đơn:
3.1.1 Cách thắt: xem hình vẽ

3.1.2 Công dụng:
– Nối 2 sợi dây to nhỏ khác nhau
– Nối một sợi dây vào sợi dây quá ngắn.
3.1.3 Ứng dụng:
– Nối 2 sợi dây chỉ khi dệt vải, khâu vá.
– Nối thêm dây khi bó củi mà một đầu dây quá ngắn.
– Nối dây vào vòng dây có sẵn ở góc trại.
3.2 Gút quai chèo:
3.2.1 Cách thắt: xem hình

3.2.2 Công dụng:
– Buộc dây vào cọc hay neo thuyền vào một gốc cây.
3.2.3 Ứng dụng:
– Neo thuyền.
– Buộc dây vào cọc khi cắm trại.
– Khóa dây khi làm căng dây

3.3 Gút số 8:
3.3.1 Cách thắt: xem hình vẽ

3.3.2 Công dụng:
– Gút đầu dây khỏi xơ, cầm khỏi tuột.
– Nối một sợi dây vào vòng dây có sẵn.
3.3.3 Ứng dụng:
– Nối đầu dây qua một góc lều.
– Làm thang dây

3.4 Gút kẻ chài:
3.4.1 Cách thắt: xem hình vẽ

3.4.2 Công dụng:
Nối chỉ hay các loại dây trơn và dây đã ngâm nước.
3.4.3 Ứng dụng:
– Nối 2 sợi chỉ.
– Nối dây cước, dây điện.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá