Bậc Chân cứng: Thực hành truyền và nhận bản tin bằng còi

I/ Nguyên tắc truyền và nhận Morse
– Phải học thật thuộc lòng bản ký hiệu Morse
– Phải thực hành luôn cho thật quen và khỏi quên.
– Phải tập nhận ra chữ ngay, không nhận theo lối ghi lại tích tè rồi dịch sau.

II/ Cách thổi còi khi nhận bản tin:
– Âm tích: thổi ngắn gọn. Âm tè: thổi dài (thời gian thổi âm tè dài gấp 4 lần thời gian thổi âm tích)
– Khi thổi, đặt lưỡi sát miệng còi, thổi mạnh, dứt khoát, không do dự (nhưng không thổi mạnh quá sẽ mất sức)

III/ Thực hành
– Cho các em học thuộc lòng bản ký hiệu.
– Truyền tin ngắn cho các em nhận.
– Cho các em truyền bản tin (do Huynh trưởng ra nội dung bản văn hoặc các em tự đặt)
– Phân chia nhóm để truyền và nhận tin.
– Lúc đầu truyền chậm, dần dần nhanh. Thực hành nhiều và thường xuyên.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá