Bậc Chân cứng: Mục đích và lược sử GĐPT

I/ MỤC ĐÍCH
–  Các em hiểu và thuộc mục đích GĐPT là gì?

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Mục đích GĐPT:
– Tổ chức GĐPT lấy giáo lý đạo Phật làm căn bản cho mục đích giáo dục và rèn luyện. Với tinh thần tự nguyện và dấn thân phục vụ không ràng buộc lôi kéo. Từ đó mỗi một đoàn viên GĐPT có niềm tin vững chắc vào lý tưởng để xây dựng đời sống chân chính lợi mình ích đời.
– Đại hội lần IV năm 1961 mục đích của GĐPT được tu chỉnh cô đọng là: “Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”
– Hội nghị Huynh trưởng cấp Dũng và cấp Tấn tổ chức vào ngày 28,29/ 7/ 2001 tại chùa Từ Đàm Huế mục đích GĐPT được tu chỉnh lại và áp dụng cho đến bây giờ là: ” Đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên tin Phật thành Phật Tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội.”
2. Phương cách để đi tới mục đích:
Giáo dục trong GĐPT không thay thế giáo dục của nhà trường. Giáo dục trong GĐPT chỉ bổ sung về mặt tinh thần để xây dựng Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành một Phật tử chân chính, là Phật tử chân chính thì trước hết phải là một công dân gương mẫu luôn giữ gìn và phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.
Giáo dục trong GĐPT không nhồi nhét mà chỉ áp dụng phương cách khai mở, vừa học, vừa chơi, khơi gợi cho đoàn sinh biết suy luận và nhận thức.
Chương trình sinh hoạt tu học GĐPT được vạch ra cụ thể, từ thấp đến cao dựa trên nền tảng giáo lý của đạo Phật.

III/ CÂU HỎI
1. Nêu mục đích của GĐPT, được tu chỉnh lần sau cùng năm nào?
2. Giáo dục trong GĐPT có thay cho giáo dục trong nhà trường không? Tại sao?

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá