Bậc Cánh mềm: Em tập vẽ hình chim Oanh Vũ bậc Cánh mềm, cái chuông, cái mõ, cây cối... và tập nắn bằng đất sét

I/ Chuẩn bị:
– Một số hình vẽ trên giấy các hình con vật
– Các mẫu thực để quan sát

II/ Nội dung bài học:
1. Mục tiêu:
– Tập cho các em vẽ mẫu chim Oanh Vũ, cái chuông, cái mõ, cây cối… đơn giản hoặc nặn đất sét các mẫu vẽ trên.
– Giúp các em hiểu được công dụng, tác dụng của hình tượng trên trong sinh hoạt và cuộc sống.
– Tôn trọng hình tượng và quý trọng cây cỏ thiên nhiên
2. Huynh Trưởng hướng dẫn:
– Giới thiệu các mẫu thật: Mõ, chuông, cây, chim Oanh Vũ…
– Một số bài vẽ khái quát ở giấy cho các em xem
3. Thực hành:
– Cho các em vẽ trên giấy từ đơn giản đến chi tiết
– Quan sát lại các chi tiết của bộ phận trước khi tô màu
– Vẽ phải bảo đảm tính cân đối, có thể thêm những chi tiết cụ thể của sự vật.
4. Huynh Trưởng hướng dẫn các em nặn đất sét:
– Các em nặn từ đơn giản đến chi tiết.
– Các hình tượng đẹp, cân đối và trung thành với dáng hình riêng.
– Điều chỉnh, sửa chữa cho hoàn chỉnh mỗi đề tài cụ thể.

Thêm đánh giá
1
2
3
4
5
Đồng ý
     
Huỷ

Đánh giá bài viết

Gia đình Phật tử thành phố Huế
Đánh giá trung bình:  
 0 đánh giá